Rubriky
Oznámení

Konzultace

Konzultace pro zákonné zástupce se konají v úterý 31. 5. 2022
1. stupeň od 15:30 hod
2. stupeň od 16:00 hod
– třídy 5. ročníku (pro příští šk.r. 6.třídy bez jazykového zaměření) a IV.A budou mít TS od 15:30 hod (5. ročníky se sejdou v aule ohledně rozdělení žáků do tříd)

Rubriky
Fotogalerie

Pobyt v přírodě – 5.B

Od 23. do 27. 5. se 5.B zúčastnila pobytu v přírodě v přírodovědné stanici Envicentrum Proud v Horažďovicích. Bohatý program obsahoval pohybové aktivity spojené s bádáním a poznáváním živé i neživé přírody. Žáci si vyjeli na výlet na koloběžkách, chytali a poznávali luční a lesní brouky, sjeli kus řeky Otavy na raftech, při celodenním výletu podle klíče určovali stromy a květiny a zkusili si odchyt vodních bezobratlých živočichů. Navzdory deštivému počasí se postarali o hospodářská zvířata, zjistili, jak se mele mouka a jak si utlouct máslo a upéct na ohni vlastní placku. Na závěr pobytu si vyzkoušeli orientaci s mapou v terénu a pod mikroskopem zkoumali tělo včely.

Navzdory místy deštivému počasí se pobyt velmi vydařil a žáci odjížděli nadšení.

Rubriky
Akce

Sběr papíru

Již tradičně  i v tomto školním roce proběhl sběr papíru. Společnými silami jsme nasbírali přes jednu tunu papíru.

Nejlepší „sběračkou“ se stala Nela Hlinková s 130 kg papíru!

Všem, kteří se sběru zúčastnili a podíleli se tak na třídění odpadu, moc děkujeme. Zároveň velké díky patří žákům devátých tříd, kteří veškerý papír naložili na kontejner.

Třiďte odpad, má to smysl!

Rubriky
Zprávy

Rozvrhy pro děti, které nejedou na PVP

V týdnu 16. – 20. 5. jedou třídy celého druhého stupně na pobyt v přírodě. Žáci, kteří se pobytu v přírodě neúčastní, chodí do školy a jsou zařazeni do jedné ze čtyř skupin.

  1. skupina UKR (8. ročník) – kmenová třída VIII.C    TU – ČÁMSKÁ, AP – BOČINSKÁ
  2. skupina ČR (8., 9. ročník) kmenová třída VI.B       TU – BERÁNKOVÁ, AP – BABÍČKOVÁ
  3. skupina UKR (6., 7. ročník) – kmenová třída VII.B    TU – ELIÁŠOVÁ,  AP – FIŘTÍKOVÁ
  4. skupina ČR (6., 7. ročník) kmenová třída VI.A       TU – KUCHAŘOVÁ,  AP – TYLOV

Rozvrhy pro jednotlivé skupiny:

Rubriky
Zprávy

Výběr školních mikin – hlasování!

Vybíráme  školní kolekci oblečení!  Můžete se aktivně zapojit do výběru školního loga, které bude vytištěné na našich školních mikinách. Mikiny využijeme na školní sportovní akce, ale zakoupit si ji ( i další volnočasový textil) bude moct kdokoliv z vás. E-shop bude k dispozici v průběhu června.

Udělejme tedy první krok a hlasujme o školním logu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=caad-jBQoUOZOE85tSc2-pzwvowo_LNMnPdGX31r86xUQzgxVVlKRU5OREs1SkZLQkZRMVVSMU9BWS4u

HLASOVÁNÍ KONČÍ V ÚTERÝ 10. 5. VE 24:00 HODIN!!!

Hlasování - školní kolekce