Rubriky
Zprávy

Nové číslo BRAČAPu!

A je tady další číslo našeho oblíbeného školního časopisu:

Rubriky
Fotogalerie Zprávy

Dárky do nemocnice

Dárky do nemocnice na LDN a paliativní oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami vyrobily a předaly děti 4. oddělení školní družiny.

Rubriky
Fotogalerie Zprávy

Evropský týden mobility

V rámci Evropského týdne mobility město Příbram zorganizovalo další ročník projektu „Ulice budoucnosti“. Pro tento rok byla zvolena téma „PRAŽSKÁ ULICE V BUDOUCNOSTI“.

Naší školu v pátek 22. 9. 2023 reprezentovaly tři týmy- dva týmy z 8. B a jeden tým z 8. A. Žáci představili veřejnosti své projekty, jak by podle nich měla vypadat Pražská ulice v Příbrami. Za své projekty byli odměněni a získali krásné ceny. Kromě představení projektů si mohli vyzkoušet i celou nabídku bohatého doprovodného programu např. jízdu na kolech, koloběžkách, odstrkovadlech a jiné atrakce.

Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za reprezentaci školy.

Rubriky
Zprávy

Pozvánka na semináře nového vzdělávacího centra Eduarts v Příbrami

Na náměstí T.G.M. v Příbrami se v domě s číslem popisným 152 otevřely dveře nového vzdělávacího centra pro děti i dospělé s názvem Eduarts, které nabízí celé spektrum nejrůznějších aktivit pro rozvoj těla i ducha, jako jsou vzdělávací kurzy a zájmové kroužky, odborné poradenství pro nejrůznější životní situace a celostní přístupy, workshopy a semináře, doučování, zkrátka mnoho zábavného, zajímavého a užitečného vyžití v rámci volného času.

Pro zájemce zejména z řad rodičů dětí navštěvujících 8. a 9. třídy bude jistě podnětný seminář z názvem „Učení není jen škola – Kariérové poradenství“, který se bude konat 12. 10. 2023 od 16:00 do 18:30 hod. v prostorách Eduarts na adrese nám. T.G. Masaryka, čp. 152, Příbram. V rámci tohoto semináře byste měli získat odpovědi na otázky, jak nasměrovat děti na obory, které nabízí současný trh práce, jak je motivovat k zájmu o daný obor, kde hledat informace k daným oborům, jakou SŠ zvolit nebo jakou se vůbec vydat cestou.

Další pozvánka se týká semináře s názvem „ADAPTACE“, který se bude konat již v pondělí 2. 10, 2023 od 16:00 do 18:00 hod. a dotýkat se témat problematiky adaptace na nejrůznější životní změny, jako jsou změna školy, pracovního prostředí, rodinných vztahů, partnerských vztahů nebo zdravotního stavu. Seminářem bude provázet Mgr. Eva Burešová, speciální pedagožka a etopedka.

Rubriky
Zprávy

Slavnostní předávání Cambridge certifikátů – ZŠ Bratří Čapků, Příbram

V Ernestinu- Zámečku v Příbrami proběhlo 15. září 2023 další slavnostní předávání prestižních Cambridge certifikátů pro úrovně CE Starters a CE Movers. Na tyto certifikáty se žáci připravovali v rámci odpoledních kroužků pod vedením zkušených učitelek anglického jazyka a zkoušku pak skládali pod záštitou jazykového centra Eufrat Plzeň s.r.o.   

Celkem jedenáct žáků v úrovni CE Starters a šestnáct žáků v úrovni CE Movers převzali své certifikáty z rukou paní ředitelky Mgr. Aleny Mašikové.

Na začátku předávání jsme přijali srdečný pozdrav a poděkování z obrazovky z Cambridge od výkonného ředitele Cambridge English Language Assessment Saula Nassého. Následovala srdečná poděkování a pár slov od jednotlivých paní učitelek i paní ředitelky. Poté žáci obdrželi své certifikáty a pamětní odznaky s dosaženou jazykovou úrovní. A nakonec si za zvuku písně „We are the Champions“ užívali potlesk a gratulace od svých kamarádů a rodinných příslušníků.

Děkujeme všem, kteří nás na naší cestě k certifikátům podporují.

Mgr. Doležalová Žaneta

Rubriky
Zprávy

Cyklovýlet do Brd

V pátek 15. 9. vyrazili žáci 9. ročníků a třídy 8.B na cyklovýlet do Brd, kde navštívili dopadovou plochu, bunkry na Houpáku, a celkem zdolali 40km.

Rubriky
Úspěchy Zprávy

Natálie Krůpová a Adéla Vohradská na letošním Huntíku

V sobotu 2. září 2023 v Orlově na festivalu Huntík Zdeňka Hejkrlíka měla svůj půlhodinový blok děvčata Natálie Krůpová a Adéla Vohradská, která letos v červnu úspěšně dokončila docházku v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279. Obě v naší škole navštěvovala kroužek hry na ukulele pod vedením pana Zábranského a vystupují spolu na různých akcích již druhým rokem. Také na Huntíku zahrála na ukulele a zazpívala jedenáct vesměs country písniček. Některá z jejich vystoupení si můžete prohlédnout v následujících videích.

Rubriky
Důležité Oznámení Zprávy

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání – ŠD

Č.j.: 488/2023

V Příbrami, dne 4. 9. 2023

Ředitel základní školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. Vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. a dle ustanovení zákona č. 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbodném a jiném vzdělávání, v platném znění (Školský zákon), v řízení o žádosti k přijetí k zájmovému vzdělávání od školního roku 2023/2024 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k zájmovému vzdělávání rozhodl ředitel školy o přijetí k zájmovému vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která byla přijata:

02202328202359202390202322 1 1422 2 0922 3 1321 2 1621 3 14
03202329202360202391202322 1 1522 2 1122 3 1421 2 1721 3 16
04202330202361202392202322 1 1622 2 1222 3 1521 2 2221 3 17
05202331202363202395202322 1 1722 2 1322 3 1621 2 2521 3 18
06202333202364202396202322 1 1822 2 1422 3 1721 2 2721 3 19
09202334202365202398202322 1 1922 2 1621 1 0221 2 2821 3 20
11202337202366202399202322 1 2022 2 1721 1 0621 2 2921 3 21
132023392023672023100202322 1 2122 2 1821 1 1621 2 3021 3 22
142023402023682023102202322 1 2222 2 1921 11921 3 0121 3 23
152023442023702023104202322 1 2322 2 2021 1 2121 3 0221 3 24
16202345202373202322 1 0122 1 2522 2 2121 1 2921 3 0321 3 25
17202346202376202322 1 0222 1 2622 2 2221 2 0121 3 0421 3 26
18202348202377202322 1 0322 1 2722 2 2321 2 0221 3 0521 3 28
19202349202380202322 1 0422 1 2822 3 0121 2 0421 3 0621 3 29
20202351202381202322 1 0522 1 2922 3 0221 2 0621 3 0721 3 30
21202352202382202322 1 0622 2 0222 3 0421 2 0921 3 0821 3 31
23202353202384202322 1 0722 2 0322 3 0521 2 1021 3 1020 2 01
24202354202385202322 1 0822 2 0422 3 0721 2 1221 3 1120 2 03
25202356202388202322 1 0922 2 0522 3 1021 2 1321 3 1220 2 04
27202357202389202322 1 1222 2 0722 3 1121 2 1521 3 1320 2 08

Registrační čísla, která nebyla přijata: žáci byli umístěni do odpoledních aktivit

20 1 0220 1 1320 2 1920 3 0620 3 1620 3 2820 3 3419 2 10
20 1 0320 1 2020 3 0120 3 0920 3 2120 3 3220 3 35
20 1 0920 2 1720 3 0420 3 1020 3 2720 3 3319 1 01

Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Rubriky
Úspěchy Zprávy

OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování

Ocenění Scio
Ocenění společnosti Scio
Rubriky
Zprávy

Veletrh vědy Praha

Veletrh vědy Praha