Rubriky
Důležité

Pro školní rok 2024/2025 může být otevřena pouze jedna přípravná třída

Vážení rodiče, 

po letošních zápisech do prvních tříd se z kapacitních důvodů zřizovatel-Město Příbram rozhodl schválit pouze jednu přípravnou třídu. Počet budoucích žáků prvních tříd je vyšší, než bylo očekáváno. Omlouváme se tímto všem, kteří již počítali se zařazením svého dítěte do přípravné třídy a z kapacitních důvodů jejich dítě nebude přijato. Přijetí do přípravné třídy dle registračních čísel bude zveřejněno dne 30.4.2024 na webových stránkách, nepřijetí do přípravné třídy bude všem nepřijatým zasláno doporučenou poštovní službou.

Alena Mašiková, ředitel školy

Rubriky
Důležité Oznámení

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2024/2025

bude probíhat ve středu 5. 6. 2024 v prostorách školní jídelny

ráno od 8:00 hod. – 11:00 hod. a odpoledne od 15:15 hod. – 17:00 hod.

Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků.

Rubriky
Fotogalerie Zprávy

Úspěchy sourozenců Křivových jsou i naším úspěchem

Sourozenci Viktorie Křivová a David Křiva jsou nejen žáky naší školy, ale také úspěšnými sportovci a my jsme na ně proto velmi hrdí, stejně jako jejich rodiče, kteří se s námi podělili o následující informace a fotografie.

Viktorie je členkou projektu talentované mládeže Českého Krasobruslařského Svazu a jen v této sezóně se stihla zúčastnit třinácti krasobruslařských závodů v ČR i zahraničí, kde se pravidelně umisťovala na stupních vítězů. Vybojovala např. 2. místo v Českém poháru v kategorii Mladší žačky a na závěr sezóny také 1. místo na závodě v Drážďanech. V současné době se již soustředí na novou sezónu, během které se má v plánu zapojit do dalších mezinárodních soutěží, kde by chtěla předvést další trojité skoky a krátký program s volnou jízdou.

David je naproti tomu nadějným hokejovým brankářem. Odchytal v této sezóně spoustu utkání a v mnoha turnajích získal titul Nejlepšího brankáře. Spolu se svými spoluhráči z týmu čelil soupeřům jako jsou Sparta Praha, Liberec, Plzeň nebo Hradec Králové. Ligu se jim podařilo vyhrát a David si odnesl cenu pro Gólmana sezóny. Minulý víkend si připsal vítězství v celorepublikovém turnaji pod záštitou Kauflandu – Puky Pomáhají 😊.

Nakonec si dovolíme připojit i milá slova manželů Křivových také směrem k naší škole v této citaci…

My jako rodiče jsme nadšeni, že děti mají radost ze sportu, který nade vše Milují, ale zároveň jsme spokojeni s faktem, že jsou vedeni i k cílevědomosti a úspěchům ve škole. Tímto Vám a celému učitelskému sboru – všem současným i bývalým kantorům chceme poděkovat za vstřícnost a podporu Viktorie i Davida a i nadále budeme chtít, aby výsledky a úspěchy našich dětí dělaly dobrou pověst škole, kterou navštěvují a která jim k těmto úspěchům nemalou měrou pomáhá.

Mgr. Hana Křivová a Petr Křiva.

Děkujeme a držíme palce pro další skvělé výkony obou sourozenců!

Rubriky
Oznámení Zprávy

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS DO BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE V PÁTEK 5. 4. 2024 OD 13,00 DO 18,00 HOD.

S SEBOU: PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE

ZÁPIS PROBĚHNE TRADIČNÍ FORMOU (ÚROVEŇ ŠKOLNÍ ZRALOSTI DÍTĚTE), TJ. ZA  PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MŮŽE PROBĚHNOUT BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

Další podrobnosti o zápisu naleznete na stránce Zápis od 1. třídy.

Rubriky
Oznámení

ROZHODNUTÍ o zařazení do skupin podpory českého jazyka

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů v platném znění, o zařazení žáků s níže uvedenými registračními čísly do skupin jazykové podpory v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny a zároveň povolil uvolnění z vyučování dle rozvrhu tříd:

01/202406/202411/202416/202421/2024
02/202407/202412/202417/202422/2024
03/202408/202413/202418/202423/2024
04/202409/202414/202419/202424/2024
05/202410/202415/202420/202425/2024

Odůvodnění:

Ředitel školy obdržel žádosti žáků o částečné uvolnění z vyučování a zařazení do skupiny podpory českého jazyka v časové dotaci 1-2 vyučovacích hodiny v základním vzdělávání v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2023/2024, kterou podali v průběhu školního roku prostřednictvím svých zákonných zástupců. S ohledem na to, že byly splněny všechny podmínky pro uvolnění žáků z vyučování dle rozvrhu daných tříd a zařazení do skupiny pro podporu českého jazyka, rozhodl ředitel školy tak, jak je uvedeno shora.

                                                                                              Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Žadatel: viz žádosti

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

Rubriky
Fotogalerie Úspěchy Zprávy

Další úspěch Viktorie Křivové

Nadějná příbramská krasobruslařka Viktorie Křivová se zúčastnila minulý týden mezinárodní krasobruslařské soutěže Bavarian Open 2024 v německém Oberstdorfu. Po vynikající volné jízdě obsadila skvělé 4. místo mezi 21 závodnicemi.

Minulý týden se v německém Oberstdorfu konala prestižní soutěž v krasobruslení Bavarian Open 2024 (otevřené Bavorské mistrovství). Jedná se o reprezentační soutěž, na kterou vysílá závodníky Český krasobruslařský svaz. Viktorie závodila ve vyšší kategorii, než závodí v Českém poháru a měla možnost si své dovednosti otestovat se soupeřkami, které byly i o 3. roky starší. Soutěže se zúčastnily závodnice např. z Finska, USA, Francie, Japonska, Německa apod.

Mezi 21 závodnicemi z osmi zemí vstoupila Viktorie Křivová do soutěže povedeným krátkým programem, ve kterém předvedla dva různé trojité skoky, dvojitého axela a kombinované piruety. Tímto výkonem obsadila 7. místo a zajistila si účast mezi nejlepšími ve volné jízdě. V té Viktorie druhý den předvedla 2 dvojité axely a 4 trojité skoky s náročnými kombinacemi. Její volnou jízdu rozhodčí ohodnotili jako třetí nejlepší s druhou nejvyšší technickou hodnotou. V celkovém součtu obsadila v mezinárodní konkurenci výborné 4. místo, když na stupně vítězů chyběly necelé 2. body.

Rubriky
Zprávy

PF 2024

PF 2024
Rubriky
Oznámení

Pozvánka na vánoční jarmark

Pozvánka na vánoční jarmark
Rubriky
Oznámení

Upozornění pro řidiče

Od měsíce října funguje u naší školy systém zamykání a odemykání dopravních zámků. Do prostoru za zákazem vjezdu mají přístup pouze zaměstnanci školy nebo zásobování.

Rubriky
Zprávy

Pozvánka na semináře nového vzdělávacího centra Eduarts v Příbrami

Na náměstí T.G.M. v Příbrami se v domě s číslem popisným 152 otevřely dveře nového vzdělávacího centra pro děti i dospělé s názvem Eduarts, které nabízí celé spektrum nejrůznějších aktivit pro rozvoj těla i ducha, jako jsou vzdělávací kurzy a zájmové kroužky, odborné poradenství pro nejrůznější životní situace a celostní přístupy, workshopy a semináře, doučování, zkrátka mnoho zábavného, zajímavého a užitečného vyžití v rámci volného času.

Pro zájemce zejména z řad rodičů dětí navštěvujících 8. a 9. třídy bude jistě podnětný seminář z názvem „Učení není jen škola – Kariérové poradenství“, který se bude konat 12. 10. 2023 od 16:00 do 18:30 hod. v prostorách Eduarts na adrese nám. T.G. Masaryka, čp. 152, Příbram. V rámci tohoto semináře byste měli získat odpovědi na otázky, jak nasměrovat děti na obory, které nabízí současný trh práce, jak je motivovat k zájmu o daný obor, kde hledat informace k daným oborům, jakou SŠ zvolit nebo jakou se vůbec vydat cestou.

Další pozvánka se týká semináře s názvem „ADAPTACE“, který se bude konat již v pondělí 2. 10, 2023 od 16:00 do 18:00 hod. a dotýkat se témat problematiky adaptace na nejrůznější životní změny, jako jsou změna školy, pracovního prostředí, rodinných vztahů, partnerských vztahů nebo zdravotního stavu. Seminářem bude provázet Mgr. Eva Burešová, speciální pedagožka a etopedka.