Rubriky
Oznámení

Přijímačky na SŠ? Na ČT edu najdete materiály k přípravě!

Přijímačky na SŠ? Na ČT edu najdete materiály k přípravě!

Videa, pracovní listy a další materiály, které jsme na ČT edu poslední měsíce chystali, jsou dostupné na pár kliků, bezplatné, bez registrace, bez reklam a hlavně věříme, že mohou být užitečné.

Jejich součástí je například i nový cyklus Nebojte se matematiky, ve kterém lektoři vysvětlují možná řešení vybraných problematických úloh z přijímačkových testů minulých let.

Rubriky
Zprávy

Přání

Přejeme všem žákům krásné jarní prázdniny a zbytek masopustu!

Zaměstnanci školy

Přání
Rubriky
Oznámení

Informace o plánovaných změnách pro budoucí 6. ročníky

Vážení rodiče a naši žáci,

vzhledem k tomu, že již mnoho let společně budujeme úspěšnou, tvořivou a přátelskou školu, iniciující aktivitu nás všech, vnímáme potřebu neustále se vyvíjet a přicházet s novými nápady a nabídkami, které podpoří její další pozitivní vývoj. Budoucnost naší školy není jen místem, ke kterému kráčíme, ale které společně s vámi tvoříme. Často se tímto procesem proměňujeme jak my, tak i cíl naší společné cesty. Cesta pro všechny žáky našich budoucích 6. ročníků je připravena tak, aby se v jednotlivých třídách setkali žáci se společnými nebo alespoň podobnými zájmy, které budou společně sdílet a které budou všechny zúčastněné motivovat k dalšímu poznávání a rozvoji. Vaše děti i děti přicházející do 6. ročníku z jiných škol budou mít možnost být zařazeni do jazykové třídy. Jazyková třída bude zaměřena na maximální jazykovou přípravu, včetně výuky některých naukových předmětů metodou CLIL, intenzivní domácí přípravy a nabídky jazykových zkoušek na vyšší úrovni. Abychom si byli jisti vhodným zařazením Vašeho dítěte do této třídy, budou muset žáci před zařazením do této třídy projít rozřazovací zkouškou z anglického jazyka, která prověří jejich schopnosti a dovednosti v jazykové oblasti a která bude vycházet ze standardů RVP ZV pro 5. ročník.

I nadále chceme držet jedno z pravidel naší školy, kdy věříme sobě a chceme to předat se vším respektem Vašim dětem. Děkujeme za vaši podporu.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Rubriky
Oznámení

Testování ve školách ukončeno!

Od 19. 2. 2022 ve školách neprobíhá screeningové testování žáků  a zaměstnanců, škola neposkytuje krajské hygienické stanici seznamy žáků, kteří byli určeni jako rizikový kontakt a zákonní zástupci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test dítěte.

Nadále platí:
a) v případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky. Škola má povinnost takového žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled.
b) žáci i zaměstnanci jsou stále povinni používat ve společných prostorech školy ochranné prostředky dýchacích cest.

Rubriky
Úspěchy

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

V úterý 15. 2. 2022 se dva naši žáci zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Lukáš Smíšek ze 7.A dosáhl krásného třetího místa! Blahopřejeme i Davidovi Malíkovi z 9.D, který se umístil na 4. místě.

Rubriky
Zprávy

Prosba

Opětovně žádáme zákonné zástupce o ohleduplnost, i když chápeme složitou situaci v parkování okolo školy. Parkujte prosím pouze na vyhrazených parkovištích, aby se neopakovala situace, kdy se nemohla dostat sanitka k našemu zraněnému žákovi!!!

Děkujeme.

Rubriky
Oznámení

Úřední hodiny o jarních prázdninách a provoz ŠD

Úřední hodiny o jarních prázdninách:

pondělí 21. 2. 2022: 8,00 – 12,00 hodin

Školní družina bude o jarních prázdninách uzavřena!