Testování ve školách ukončeno!

Od 19. 2. 2022 ve školách neprobíhá screeningové testování žáků  a zaměstnanců, škola neposkytuje krajské hygienické stanici seznamy žáků, kteří byli určeni jako rizikový kontakt a zákonní zástupci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test dítěte.

Nadále platí:
a) v případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky. Škola má povinnost takového žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled.
b) žáci i zaměstnanci jsou stále povinni používat ve společných prostorech školy ochranné prostředky dýchacích cest.