Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zsbc@zsbcpb.cz.

Webové stránky školy se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Informace prezentované v jiných formátech
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, výjimečně DOC, DOCX, ELS, XLSX, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

Microsoft Word Viewer

Acrobat Reader

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených adresujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace
Bratří Čapků 279, Příbram VII, 261 01
Telefonní kontakt: 318 623 506

E-mail: zsbc@zsbcpb.cz

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy