Projekty

Projekty a granty naší školy, do kterých jsme se zapojili a ty, které se nám podařilo získat:

 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 – V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
 • PROJEKT IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli strategie 2030+
 • ŠABLONY III.
 • PROP
 • OP JAK I.
 • MŠMT – ŠABLONY II – „Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“
 • NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, MŠMT, EU – doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3
 • MŠMT- Investice do rozvoje vzdělávání ,,EU peníze školám“
 • MŠMT – Rozvojový program ,,Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
 • MŠMT /SZIF/ „Ovoce do škol“
 • MŠMT /SZIF/ „Mléko do škol“
 • MŠMT Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“
 • MŠMT – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“
 • MŠMT – Zvyšování kvality ve vzdělávání „Informační systém do základních škol“
 • MŠMT “Recyklohraní“
 • MŠMT – „Asistenti pomáhají“
 • MŠMT – „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016″ – Kočičí zahrada
 • MŠMT „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ – tento projekt je spolufinancován EU
 • Hnutí na vlastních nohou „Stonožka“
 • Program „Skutečně zdravá škola“
 • MÚ Příbram „Den Země“, „Fotbalem proti zločinu“, “Zdravé zuby“
 • MÚ Příbram „Ekosystémy v prostorách naší školy a školní zahrady“
 • „Bezpečná škola“
 • „KIPR“ – Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj – projekt je spolufinancován Evropskou unií
 • „Odkaz lidické hrušně“
 • Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21.století
 • Česká spořitelna „Abeceda peněz“