Environmentální výchova

Roční program EVVO na školní rok 2022/23 (celoroční aktivity)

aktivitycíletermínúčasthodnocenízodpovídá
Třídění odpadůtřídění odpadů na 3 složky, recyklace odpadů, zlepšení úrovně třídění odpadů, žák navrhne možné akce na zlepšení prostředí školy, zhodnotí možnosti vlastního zapojeníceloročně   1x za rok hodnocení – soutěž mezi jednotlivcivšechny třídyzpráva o stavu třídění odpadůkoordinátor EVVO, učitel SP
Recyklohraní sběr tonerů, plnění zadaných úkolůzlepšení a prohloubení vědomostí v oblasti ochrany ŽPceloročněvšechny třídyzávěrečné hodnocení umístění školy v projektu, množství přidělených bodů v projektukoordinátor EVVO, učitelé
Geoškola projekt školy a  Národního geoparku Barrandien zaměřený na geovědní vzdělávánívytváření vztahu k přírodě a ke svému okolí pomocí geovycházek do přírodyceloročněvšechny třídyzávěrečná zpráva (hodnocení EVVO)koordinátor EVVO
Celý svět ve škole dlouhodobý projekt školy zaměřený na téma ekosystémy; zařazený do ŠVProzvoj schopnosti společně pracovat, rozvoj orientace v základních biologických termínech, propojení věcí do souvislostí a možnost pochopení vztahů přírodních zákonitostí a procesůceloročněvšechny třídyzávěrečná zpráva (hodnocení EVVO)koordinátor EVVO, učitelé
Spolu to dokážeme dlouhodobý projekt školy zařazený do ŠVPplnohodnotné využití času RODIČ-ŽÁK společně s pedagogickými pracovníkyceloročněvšechny třídyzávěrečná zpráva (hodnocení EVVO)koordinátor EVVO, učitelé a vychovatelé
Prezentace aktivit školy v oblasti EVVOvyhledávání, třídění a prezentace informacíceloročněkoordin. EVVO, učitelé, žákovský týmzveřejnění akcí na webu školy, v tisku, kabelové televizi, na nástěnce ve školekoordinátor EVVO, správce webových stránek

V Příbrami, 31.8.2022                                                          Vypracovala: RNDr. Šárka Semorádová, koordinátor EVVO