Výchovný poradce

Mgr. Veronika Schrödlová

Konzultační hodiny:

pro zákonné zástupce: po předchozí telefonické domluvě nebo emailem, tel. 773 694 359, email: schrodlovav@zsbcpb.cz

pro žáky: každý den po předchozí domluvě

Výchovný poradce, kariérový poradce

RNDr. Šárka Semorádová

Konzultační hodiny:   

Pátek10,00 – 10,45 hod.

(po předchozí telefonické domluvě; konzultace mimo stanovené hodiny jsou rovněž možné po předchozí domluvě), tel.: 722 324 737, e-mail: semoradovas@zsbcpb.cz

Základní informace k přijímacímu řízení 2023/24

Testová zadání k procvičování

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek 15. května 2024
 • odpadá zápisový lístek, odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Informační web pro přijímací řízení: www.prihlaskynastredni.cz

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
 2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2024.

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

StudiumŘádný termín jednotné zkoušky
čtyřletéprvní řádný termín – 12.4.2024
druhý řádný termín – 15.4.2024
šestileté a osmiletéprvní řádný termín – 16.4.2024
druhý řádný termín – 17.4.2024

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín jednotné zkoušky:

první termín – 29.4.2024

druhý termín – 30.4.2024   

! Tyto termíny jednotných testů přijímacích zkoušek nelze zaměňovat s termíny  „školních“ přijímacích zkoušek.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Obsah jednotných testů

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání formou vydání seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení elektronicky v systému DIPSY se uskuteční 15. května 2024.