Školská rada

 Zástupci rodičů: Vít Skalník (předseda), Monika Veleková

Zástupci zřizovatele: RNDr. Marcela Blažková, Mgr. Petra Havlíková

Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Marcela Fedorová, Mgr. Romana Křížová

10.1. 2023 proběhly volby zástupců do ŠR z řad zákonných zástupců :