Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny: 4.3.2024 – 10.3.2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 1. 4. 2024 je státní svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny školního roku 2023/2024 budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

————————————————————————

Pedagogické rady (termíny):

7. 11. 2023, 25. 1. 2024, 16. 4. 2024, 20. 6. 2024

Třídní schůzky (termíny):

5. 9. 2023, 7. 11. 2023, 16. 4. 2024

Konzultační hodiny (termíny):

9. 1. 2024, 4. 6. 2024

————————————————————————

Zápis do 1. tříd

pátek 5. 4. 2024 (13,00 – 18,00 hod.)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Den otevřených dveří

čtvrtek 21. 3. 2024

Školní slavnost

úterý 25. 6. 2024