Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny: 27. 2. 2023 – 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023, 7. duben 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 10. duben 2023 je státní svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny školního roku 2022/2023 budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

————————————————————————

Pedagogické rady (termíny):

8. 11. 2022, 24. 1. 2023, 18. 4. 2023, 22. 6. 2023

Třídní schůzky (termíny):

6. 9. 2022, 8. 11. 2022, 18. 4. 2023

Konzultační hodiny (termíny):

10. 1. 2023, 30. 5. 2023

————————————————————————

Zápis do 1. tříd

pátek 14. 4. 2023 (13,00 – 18,00 hod.)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Den otevřených dveří

čtvrtek 23. 3. 2023

Školní slavnost

úterý 27. 6. 2023