Zápis do 1. tříd

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Průběh zápisu:

 1. k zápisu přijde s dítětem zákonný zástupce
 2. u hlavního vchodu obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte a do třídy jej odvede pedagogický pracovník.
 3. ve třídě pedagogický pracovník vyplní společně se zákonným zástupcem zápisový list, zkontroluje vyplněnou  přihlášku a porovná údaje s údaji na rodném listu a op.

S sebou nutno přinést:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Cizinci přinesou:

 • cestovní pas
 • povolení k trvalému pobytu (případně žádost)
 • rodný list dítěte
 • případně další dokumentaci

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky přinést:

 • přihlášku k základnímu vzdělávání
 • kopii OP
 • kopii rodného listu dítěte
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení PPP (poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně později)

Není nutná přítomnost dítěte.

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

Vážení rodiče, pokud jste se rozhodli žádat o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy, rozhodující pro zařazení Vašeho dítěte je datum podání žádosti. Podmínkou pro přijetí dítěte do přípravné třídy je doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a pediatra.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY přinést:

 • přihlášku k základnímu vzdělávání,
 • kopii OP
 • kopii rodného listu dítěte
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně)
 • žádost o zařazení do přípravné třídy

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete žádost o zařazení do přípravné třídy + doporučení PPP + rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu.

Dokumenty