Školní družina

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2024/2025
bude probíhat ve středu 5. 6. 2024
v prostorách školní jídelny ráno od 8:00 hod. – 11:00 hod. a odpoledne od 15:15 hod. – 17:00 hod.
Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků.

Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu.

Vážení rodiče,

ve smyslu Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude činnost školní družiny v době školních prázdnin, pokud o její provoz nebude zájem, přerušena. V časovém předstihu budete mít vždy možnost projevit svůj zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině v době školních prázdnin. Informace najdete pravidelně na nástěnce školní družiny.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Vedoucí školní družiny:

Jiřina Sýkorová
Mobil: 773 694 679, sykorovaj@zsbcpb.cz

Dokumenty ŠD:


Úhrada ŠD ve školním roce 2024/2025

na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, §123 ods. 4, stanovil ředitel školy výši úplaty na 100 Kč měsíčně za každého žáka přijatého do školní družiny.

Úhrada za ŠD ve školním roce 2024/2025 bude vybírána v jedné splátce a to za období září až červen /částka 2000 Kč /.

Umístění žáka do ŠD je podmíněno uhrazením poplatku do 16. 8. 2024

Požadovanou částku uhraďte na účet školy č. ú.107-6326540207/0100 buď převodem z  Vašeho účtu, nebo pokladní složenkou přímo v Komerční bance – nám. T. G. Masaryka, Příbram I. Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo Vašeho dítěte, které jste obdrželi u zápisu do první třídy. V případě platby převodem z účtu uvádějte do zprávy pro příjemce evidenční číslo dítěte.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Informace k provozu ŠD ve školním roce 2023/2024

Provoz školní družiny na začátku školního roku 2023/2024:

4. 9. 2023 – ranní družina od 6,00 do 7,40 hod.; odpolední  družina od konce vyučování do 14,00 hod. pouze pro přihlášené žáky.

od 5. 9. 2023 – ranní družina od 6,00 do 7,40 hod.; odpolední družina od konce vyučování do 17,00 hod.

Co bude žák potřebovat:

 • vyřízenou přihlášku ke stravování + čip – 1. den docházky jej bude mít žák u sebe
 • přezůvky, tepláky na převlečení, vše podepsané (zámek s rezervním klíčem nebo látkový sáček (podle umístění žáka v oddělení)

Ranní družina

 • Dítě přichází od 6,00 hod. do 7,15 hod., potom je družina uzavřena.
 • Rodič je povinen odvést žáka ke skříňce, kde se žák svlékne a přezuje, aktovku nechá ve skříňce a pouze s klíčem od zámku ho rodič předá vychovatelce v družině v suterénu školy.
 • Žák se v žádném případě nemůže pohybovat po škole sám.

V průběhu ranní družiny jsou žákům nabízeny sportovní aktivity – gymnastika, florbal, míčové hry. 

Ranní družina není povinná a nepřítomnost žáka v ní není potřeba omlouvat.

Kontakty na ranní družinu 6,00 – 7,40 hod.:

Po – Pá+420 773 694 807

Odpolední provoz

 • Po skončení vyučování přebírají vychovatelky žáka od učitele koncové hodiny a přecházejí do prostor ŠD. 

Vyzvedávání dítěte:

 • v době po obědě: 11,40 – 13,15 hod.
 • nebo 11,40 – 12,30 hod.
 • podle instrukcí vychovatelky daného oddělení
 • po zájmové činnosti od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Umístění oddělení

 • ve škole nebo v pavilonu školní jídelny

Uvolňování žáka ze ŠD

 • žáka není možné uvolnit ze ŠD po telefonu, vzor omluvenek je k dispozici na stránkách školy

Platby

Na počátku roku vybíráme 700 Kč na vstupy (exkurze, výstavy, …..)

Kontakty na odpolední družinu 11,40 – 15,00 hod:

ŠD I. – J. Sýkorová+420 773 694 679
ŠD II. – V. Sedláčková+420 773 694 200
ŠD III. – J. Šmejkalová+420 773 694 798
ŠD IV. – J. Mudrová+420 773 694 807
ŠD V. – Š. Tylová+420 773 694 560
ŠD VI. – R. Jirotková+420 773 694 398

Kontakty na odpolední družinu 15,00 – 17,00 hod:

buď vychovatelce vašeho syna/dcery nebo vedoucí vychovatelce J. Sýkorové+420 773 694 679