O škole

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace poskytuje všeobecné vzdělání od 1. do 9. ročníku. Řídí se školním vzdělávacím programem s názvem Škola na míru všem.

Počtem žáků Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace patří mezi velké školy. Poskytuje školní družinu či školní klub. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště nebo knihovna. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy.

Vyučování probíhá v češtině a jako volitelný předmět je v nabídce rovněž konverzace v anglickém jazyce.

Pokud jde o odborné předměty, škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, hudební výchova, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 23 pracovních stanic, specializované učebny, bezdrátové připojení v celé škole.