Školní psycholog

Mgr. Veronika Schrödlová

Konzultační hodiny:

pro zákonné zástupce: po předchozí telefonické domluvě nebo emailem, tel. 773 694 359, email: schrodlovav@zsbcpb.cz

pro žáky: každý den po předchozí domluvě

Co obnáší funkce školního psychologa

Tato poradenská služba je na naší škole vytvořena proto, aby žákům usnadnila cestu školním životem. Od září 2017 působí na naší škole školní psycholog Mgr. Veronika Schrödlová.

Školní psycholog je profesionál, který nemá učitelské povinnosti a tak se může dívat na situace ve škole jiným pohledem, který v dalším kroku může vést k objevení zatím neviděného řešení.

Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, je k dispozici také rodičům a pedagogům – v případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb je školní psycholog vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost. Poskytování služeb školního psychologa je bezplatné.

Mimo konzultace bude školní psycholog také navštěvovat třídy za účelem
podpory fungování třídních kolektivů a rozvoje žáků v oblasti mezilidských vztahů a sociálně-komunikačních dovedností.

Školní psycholog úzce spolupracuje také s pedagogy. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci při řešení sociálně patologických jevů.

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Pro žáky:

  • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
  • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
  • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
  • když se děje něco doma
  • když vás trápí něco osobního
  • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Pro zákonné zástupce:

  • otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské obtíže a problémy
  • způsoby správné přípravy na výuku
  • jakékoli další téma týkající se dítěte