Žákovský parlament

Jak pracuje žákovský parlament v naší škole?

Scházíme se pravidelně každé úterý v místnosti školní knihovny nebo vždy, kdy je potřeba. Vzájemně si předáváme naše představy o fungování naší školy, o našich dalších schůzkách a naší další společné práci. Společných schůzek se mohou zúčastnit všichni, nejenom vybraní zástupci. Všichni, kteří budou mít chuť přispět něčím pozitivním a mají nějaký nápad, či návrh, jsou vždy na pracovních setkáních žákovského parlamentu vítáni. Pracujeme společně na realizaci dopoledních svačin, nebojíme se otázek ohledně školního řádu, řešíme chování žáků naší školy, komunikaci mezi námi všemi ve škole, dotýkáme se pravidel slušného chování a chystáme společně akce, které nás v dalším období čekají. Vybíráme téma pro školní akademii, řešíme úpravu školních prostor a školní zahrady, protože chceme prohlubovat své vědomosti a dovednosti v kulturním prostředí, hodnotíme navštívená představení v rámci KMD, podílíme se zkrátka všichni společně na chodu školy. V naší škole trávíme všichni hodně času, a tak se snažíme, aby tento čas nebyl promarněný a aby byl přínosný pro náš další život.

Zástupci žákovského parlamentu