Název: Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

Adresa: Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram

IČO: 71295003

Datová schránka: 47wb4xs

E-mail: zsbc@zsbcpb.cz

Bankovní účet školy: 107-6326540207/0100 (poplatky za družinu)

Bankovní účet SRPŠ: 2301865461/2010 (FIO banka – platby za pobyty v přírodě i zimní (lyžák), exkurze)

Vedení školy

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Alena Mašiková

Ředitelka školy

Mgr. Alena Mašiková
Mobil: 773 694 677
E-mail: masikovaa@zsbcpb.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Milan Hlinka

Zástupce ředitele školy

Mgr. Milan Hlinka
Mobil: 773 694 344
hlinkam@zsbcpb.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Marcela Fedorová

Zástupce ředitele školy

Mgr. Marcela Fedorová
Mobil: 777 716 772
fedorovam@zsbcpb.cz

Ekonom školy

Ludmila Hošková

Ekonom školy

Ludmila Hošková
Telefon: 318 623 506
hoskoval@zsbcpb.cz
Školní poradenské pracoviště

VÝCHOVNÝ PORADCE

RNDr. Šárka Semorádová

Výchovný poradce

RNDr. Šárka Semorádová
Mobil: 722 324 737
E-mail: semoradovas@zsbcpb.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Veronika Schrödlová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Veronika Schrödlová
Mobil: 773 694 359
schrodlovav@zsbcpb.cz

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Marcela Fedorová

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Marcela Fedorová
Mobil: 777 716 772
fedorovam@zsbcpb.cz
školní družina

ODDĚLENÍ I.

Jiřina Sýkorová
(vedoucí školní družiny)

vedoucí školní družiny

Jiřina Sýkorová
Mobil: 773 694 679
E-mail: sykorovaj@zsbcpb.cz

oddělení II.

Vladimíra Sedláčková

oddělení II.

Vladimíra Sedláčková
+420 773 694 200
sedlackovav@zsbcpb.cz

ODDĚLENÍ iii.

Jana Šmejkalová, DiS.

ODDĚLENÍ III.

Jana Šmejkalová, DiS.
+420 773 694 798
E-mail: smejkalovaj@zsbcpb.cz

oddělení IV.

Jaroslava Mudrová

oddělení IV.

Jaroslava Mudrová
+420 773 694 807
mudrovaj@zsbcpb.cz

oddělení V.

Bc. Šárka Tylová

oddělení V.

Bc. Šárka Tylová
+420 773 694 560
tylovas@zsbcpb.cz

oddělení Vi.

Renata Jirotková

oddělení VI.

Renata Jirotková
+420 773 694 398
jirotkovar@zsbcpb.cz
školní jídelna

vedoucí školní jídelny

Věra Městková

vedoucí skolní jídelny

Věra Městková
Mobil: 773 694 674
mestkovav@zsbcpb.cz
další kontakty

Sborovna 1. stupně: tel. 773 694 676

Sborovna 2. stupně: tel. 773 694 672

Třídní učitelé

PT I – Mgr. Gabriela Sklenářová; sklenarovag@zsbcpb.cz

PT II – Mgr. Pavla Blatná; blatnap@zsbcpb.cz

1.A – Mgr. Hana Hronová; hronovah@zsbcpb.cz

1.B – Mgr. Věra Hauptmannová; hauptmannovav@zsbcpb.cz

2.A – Mgr. Miroslava Gardoňová; gardonovam@zsbcpb.cz

2.B – Mgr. Naděžda Kubrichtová; kubrichtovana@zsbcpb.cz

2.C – Mgr. Olga Marešová; maresovao@zsbcpb.cz

3.A – Mgr. Pavla Hendrych Jírová; hendrychp@zsbcpb.cz

3.B – Mgr. Anna Šornová; sornovaa@zsbcpb.cz

3.C – Mgr. Jiřina Hrdinová; hrdinovaj@zsbcpb.cz

4.A –  Mgr. Helena Ryčlová; ryclovah@zsbcpb.cz

4.B – Bc. Michaela Hejnová; hejnovam@zsbcpb.cz

4.C – PaedDr. Iveta Malá; malai@zsbcpb.cz

5.A – Mgr. Ivana Kubátová; kubatovai@zsbcpb.cz

5.B – Mgr. Michaela Terčová; tercovam@zsbcpb.cz

6.A – RNDr. Šárka Semorádová; semoradovas@zsbcpb.cz

6.B – Bc. Petra Vachatová; vachatovap@zsbcpb.cz

6.C – Mgr. Natálie Pihávková; pihavkovan@zsbcpb.cz

7.A – Mgr. Ivana Vltavská; vltavskai@zsbcpb.cz

7.B – Mgr. Jarmila Kuchařová; kucharovaj@zsbcpb.cz

7.C – Bc. Nikola Vokurková; vokurkovan@zsbcpb.cz

8.A – Mgr. Miroslava Rettinger; rettingerm@zsbcpb.cz

8.B – Mgr. Michaela Krůtová; krutovam@zsbcpb.cz

8.C – Mgr. Lenka Luksová; luksoval@zsbcpb.cz

9.A – Mgr. Jana Hauerová; hauerovaja@zsbcpb.cz

9.B – Mgr. Milan Hlinka; hlinkam@zsbcpb.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Alena Mašiková; masikovaa@zsbcpb.cz

Mgr. Irena Severová; severovai@zsbcpb.cz

Mgr. Petra Petrášková; petraskovap@zsbcpb.cz

Mgr. Anna Beránková; berankovaa@zsbcpb.cz

Ladislav Petřík; petrikl@zsbcpb.cz

Mgr. Tatiana Iapara; iaparat@zsbcpb.cz

Ing. Lucie Stočesová; stocesoval@zsbcpb.cz

Bc. Vendula Hanáčková; hanackovav@zsbcpb.cz

Mgr. Romana Křížová; krizovar@zsbcpb.cz

Mgr. Ivana Krátká; kratkai@zsbcpb.cz

Ing. Veronika Crháková; crhakovav@zsbcpb.cz

Mgr. Monika Žemličková; zemlickovam@zsbcpb.cz

Mgr. Marcela Fedorová; fedorovam@zsbcpb.cz

Mgr. Alena Tupá; tupaa@zsbcpb.cz

Mgr. Lenka Trochová; trochoval@zsbcpb.cz

Ing. Ivana Sedláčková; sedlackovai@zsbcpb.cz

Martin Plant; plantm@zsbcpb.cz

Mgr. Jolana Musilová; musilovam@zsbcpb.cz

Mgr. Veronika Schrödlová; schrodlovav@zsbcpb.cz

Ing. Hana Divišová, Ph.D.; divisovah@zsbcpb.cz

Mgr. Žaneta Doležalová; dolezalovaz@zsbcpb.cz

Asistenti pedagoga/školní asistenti

Vlasta Babíčková; babickovav@zsbcpb.cz

Petra Fialková; fialkovap@zsbcpb.cz

Barbora Letochová; letochovab@zsbcpb.cz

Eva Fiřtíková; firtikovae@zsbcpb.cz

Renata Jirotková; jirotkovar@zsbcpb.cz

Zuzana Doležalová; dolezalovazu@zsbcpb.cz

Klára Koldová, DiS.; koldovak@zsbcpb.cz

Martina Máslíková; maslikovam@zsbcpb.cz

Iva Dušková; duskovai@zsbcpb.cz

Bc. Šárka Tylová; tylovas@zsbcpb.cz

Bc. Vendula Hanáčková; hanackovav@zsbcpb.cz

Jitka Bešťáková; bestakovaj@zsbcpb.cz

Jana Mošnerová; mosnerovaj@zsbcpb.cz

Šárka Dvořáčková; dvorackovas@zsbcpb.cz

Jiří Hanus, DiS.; hanusj@zsbcpb.cz

Bc. Nikola Zvěřinová; zverinovan@zsbcpb.cz

Veronika Lakomá; lakomav@zsbcpb.cz

Bc. Lucie Malá; malal@zsbcpb.cz

Petra Zemanová; zemanovap@zsbcpb.cz