Informace o plánovaných změnách pro budoucí 6. ročníky

Vážení rodiče a naši žáci,

vzhledem k tomu, že již mnoho let společně budujeme úspěšnou, tvořivou a přátelskou školu, iniciující aktivitu nás všech, vnímáme potřebu neustále se vyvíjet a přicházet s novými nápady a nabídkami, které podpoří její další pozitivní vývoj. Budoucnost naší školy není jen místem, ke kterému kráčíme, ale které společně s vámi tvoříme. Často se tímto procesem proměňujeme jak my, tak i cíl naší společné cesty. Cesta pro všechny žáky našich budoucích 6. ročníků je připravena tak, aby se v jednotlivých třídách setkali žáci se společnými nebo alespoň podobnými zájmy, které budou společně sdílet a které budou všechny zúčastněné motivovat k dalšímu poznávání a rozvoji. Vaše děti i děti přicházející do 6. ročníku z jiných škol budou mít možnost být zařazeni do jazykové třídy. Jazyková třída bude zaměřena na maximální jazykovou přípravu, včetně výuky některých naukových předmětů metodou CLIL, intenzivní domácí přípravy a nabídky jazykových zkoušek na vyšší úrovni. Abychom si byli jisti vhodným zařazením Vašeho dítěte do této třídy, budou muset žáci před zařazením do této třídy projít rozřazovací zkouškou z anglického jazyka, která prověří jejich schopnosti a dovednosti v jazykové oblasti a která bude vycházet ze standardů RVP ZV pro 5. ročník.

I nadále chceme držet jedno z pravidel naší školy, kdy věříme sobě a chceme to předat se vším respektem Vašim dětem. Děkujeme za vaši podporu.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy