Rubriky
Oznámení

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají v ÚTERÝ 16.4. 2024

I. stupeň od 15,30 do 17,00

II. stupeň od 16,00 do 17,30

Rubriky
Důležité Oznámení

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2024/2025

bude probíhat ve středu 5. 6. 2024 v prostorách školní jídelny

ráno od 8:00 hod. – 11:00 hod. a odpoledne od 15:15 hod. – 17:00 hod.

Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků.

Rubriky
Oznámení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V naší škole Vás přivítáme ve čtvrtek 21.3. 2024 od 8,00 do 12,00 hodin.

Rubriky
Oznámení Zprávy

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS DO BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE V PÁTEK 5. 4. 2024 OD 13,00 DO 18,00 HOD.

S SEBOU: PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE

ZÁPIS PROBĚHNE TRADIČNÍ FORMOU (ÚROVEŇ ŠKOLNÍ ZRALOSTI DÍTĚTE), TJ. ZA  PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MŮŽE PROBĚHNOUT BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

Další podrobnosti o zápisu naleznete na stránce Zápis od 1. třídy.

Rubriky
Oznámení

Přejeme krásné jarní prázdniny!!!

Všem našim žákům přejeme jarní prázdniny plné krásných zážitků!

I když za okny to na lyžovačku moc nevypadá, následující odkaz se může skalním lyžařům přece jen hodit. Bezpečnost je totiž vždy na prvním místě!!!!

Jak se chovat na sjezdovce

Rubriky
Oznámení

ROZHODNUTÍ o zařazení do skupin podpory českého jazyka

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů v platném znění, o zařazení žáků s níže uvedenými registračními čísly do skupin jazykové podpory v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny a zároveň povolil uvolnění z vyučování dle rozvrhu tříd:

01/202406/202411/202416/202421/2024
02/202407/202412/202417/202422/2024
03/202408/202413/202418/202423/2024
04/202409/202414/202419/202424/2024
05/202410/202415/202420/202425/2024

Odůvodnění:

Ředitel školy obdržel žádosti žáků o částečné uvolnění z vyučování a zařazení do skupiny podpory českého jazyka v časové dotaci 1-2 vyučovacích hodiny v základním vzdělávání v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2023/2024, kterou podali v průběhu školního roku prostřednictvím svých zákonných zástupců. S ohledem na to, že byly splněny všechny podmínky pro uvolnění žáků z vyučování dle rozvrhu daných tříd a zařazení do skupiny pro podporu českého jazyka, rozhodl ředitel školy tak, jak je uvedeno shora.

                                                                                              Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Žadatel: viz žádosti

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

Rubriky
Oznámení

Pozvánka pro rodiče na besedu – Právní odpovědnost a návykové látky

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na besedu se zástupci Policie ČR na téma Právní odpovědnost a návykové látky. Budete seznámeni s riziky a úskalími zejména nových typů drog, jejichž každodenní přítomností a snadnou dostupností široké veřejnosti jsou ohroženy i Vaše děti.           

Beseda se bude konat v prostorách školy, a to dne 12.03.2024 od 16:00 hodin.                                 

Zájemci se, prosím, hlaste u třídních učitelů Vašich dětí.

                                             Mgr. Veronika Schrödlová, výchovný poradce

Rubriky
Oznámení

Pozvánka – ONLINE RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

na téma

„KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR
ŠKOLY Z POHLEDU ŠKOLNÍHO
PSYCHOLOGA“

23.1. 2024 v 17,00 hodin na tomto odkazu : http://meet.google.com/vbm-ohkt-utp

Rubriky
Oznámení

Předání pololetního vysvědčení

Předání VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí (hodnocení prospěchu a chování) proběhne ve středu 31.1.:
1.-3. ročník třídní učitel (TU) rozdá vysvědčení 4. vyuč. hod. – žáci končí v 11:40 hod
4.-6. ročník TU rozdá vysvědčení 5. vyuč. hod. – žáci končí ve 12:35 hod
7.-9. ročník TU rozdá vysvědčení 6. vyuč. hod. – žáci končí ve 13:30 hod
Je zrušena půlená výuka!

Rubriky
Oznámení

Konzultace 9.1.

Konzultace probíhají v úterý 9.1. od 15,30 do 17,30 hodin.