Rubriky
Oznámení

Nabídka – EDUARDS – přijímačky nanečisto

Rubriky
Oznámení

Soutěž ve sběru zájmových odpadů

Rubriky
Oznámení

Volný den pro žáky – stávka 27.11. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem, které nevěstí do budoucích časů v českém školství nic dobrého, jsme se rozhodli vstoupit jako škola do stávkové pohotovosti. Posledních několik let se jedná v oblasti školství o nekoncepčnost, neschopnost propojit jednotlivé články do sebe, aby fungovaly v soukolí všech aspektů plynule a přirozeně. Naprosto nesmyslné škrty v rozpočtu kapitoly školství, navrhované snižování počtu provozních zaměstnanců a snižování jejich, již i tak nízkých, platů, společné vzdělávání s navazujícím finančním propadem, navrhovaná nemožnost půlení hodin při zachování počtu 30-34 žáků ve třídě a další přešlapy, to vše nás přivedlo k tomu, že plně podpoříme jednodenní výstražnou stávku plánovanou na pondělí 27.11.2023. Pokud nedojde k jasné změně z MŠMT, v pondělí 27.11.2023 bude škola uzavřena a nebude probíhat vyučování ani činnost školského zařízení (činnost školní družiny a školní jídelny). Děkujeme vám všem za pochopení a podporu.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Rubriky
Oznámení

Pozvánka na vánoční jarmark

Pozvánka na vánoční jarmark
Rubriky
Oznámení

Kolekce školního oblečení opět v prodeji!

Rádi bychom Vám touto cestou opět předali odkaz na náš e-shop se školním oblečením.

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsbc/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 21.11.2023 Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne,

vedení školy

Rubriky
Oznámení

Třídní schůzky a zkrácená výuka

Třídní schůzky se konají v úterý 7.11. 2023

  1. stupeň od 15,30 hodin
  2. stupeň od 16,00 hodin

– schůzka zástupců SRPŠ ze všech tříd od 15:00 hodin

Z důvodu konání pedagogické rady a následně třídních schůzek je v úterý 7.11. výuka zkrácena nejdéle do 13:30 hod!

Rubriky
Důležité Oznámení

Stavba kolárny- omezení přístupu ke škole!

Od pátku 20.10.2023 bude až do odvolání uzavřen vjezd velkými vraty na dvůr školy. Z této strany bude vstup do školy všem zakázán (žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy), v těchto prostorách bude probíhat stavba kolárny a bude zde oplocené staveniště. Žáci mají při volných hodinách zakázáno přecházet přes staveniště a pohybovat se v jeho blízkosti. 

Rubriky
Oznámení

Omezení provozu školy a školní družiny ve středu 25.10. 2023

Ve středu 25.10. bude výuka z organizačních důvodů zkrácena: 1. stupeň do 11:40 hod. 2. stupeň do 12:35 hod.

Z organizačních důvodů bude tento den omezen i provoz školní družiny do 15:00 hodin.

Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny!

Rubriky
Oznámení

Výuka angličtiny od 1. ročníku už i na ZŠ Bratří Čapků

Již osmým rokem nabízíme u nás ve škole žákům prvního stupně v rámci bilingvních tříd výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v anglickém jazyce. Naši nejmenší žáčci tak nenásilnou formou, zcela přirozeně a plynule, pomocí písniček, básniček a videí v průběhu kreativního tvoření zažívají svá první setkání s anglickým jazykem. Následně se k těmto dvěma vyučovacím hodinám v prvním a druhém ročníku přidává od třetí třídy běžná výuka anglického jazyka s tříhodinovou týdenní dotací. Ta ve stejné časové dotaci pokračuje až do ročníku devátého. Na druhém stupni si žáci ve výběrové jazykové třídě rozšiřují své znalosti anglického jazyka také v rámci přírodopisu, zeměpisu a výchovy ke zdraví.

V průběhu několika uplynulých let jsme podpořili nabídku dalších jazykových aktivit, které jsme s našimi žáky společně začali realizovat. Mezi ty nejnáročnější určitě patří příprava na cambridgské certifikáty v rámci odpoledních kroužků. Pohybujeme se momentálně v rozmezí  úrovně CE Starters (A0), CE Movers (A1), CE Flyers (A2) až do úrovně B1. Odebíráme anglické časopisy Play, Ready, Gate a Bridge, které jsou pro naše žáky zpestřením a především dalším podnětem k rozšiřování jejich jazykových dovedností. A také již tradičně navštěvujeme anglická divadelní představení, která jsou vždy skvělým propojením několika, pro žáky obohacujících, oblastí.

Čas ukázal, že je potřeba jít ještě dál. Od letošního školního roku jsme se tedy rozhodli rozšířit výuku anglického jazyka směrem do prvního ročníku s jednohodinovou časovou dotací. Výhledově pro příští školní rok, až letošní prvňáčci otevřou brány druhého ročníku, jsou pro ně již připraveny dvě hodiny angličtiny týdně.

Koncepce výuky anglického jazyka je na naší škole jasně formulovaná, ale zároveň připravená a otevřená pro svůj další vývoj, neboť naši žáci jsou hnacím motorem svých vlastních, ale i našich společných jazykových úspěchů.

Mgr. Mašiková Alena

Mgr. Doležalová Žaneta

Rubriky
Oznámení

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uděluje ředitel školy na pátek 29. září 2023 volno ředitele školy z provozních a organizačních důvodů.