Pobyt v přírodě – 5.B

Od 23. do 27. 5. se 5.B zúčastnila pobytu v přírodě v přírodovědné stanici Envicentrum Proud v Horažďovicích. Bohatý program obsahoval pohybové aktivity spojené s bádáním a poznáváním živé i neživé přírody. Žáci si vyjeli na výlet na koloběžkách, chytali a poznávali luční a lesní brouky, sjeli kus řeky Otavy na raftech, při celodenním výletu podle klíče určovali stromy a květiny a zkusili si odchyt vodních bezobratlých živočichů. Navzdory deštivému počasí se postarali o hospodářská zvířata, zjistili, jak se mele mouka a jak si utlouct máslo a upéct na ohni vlastní placku. Na závěr pobytu si vyzkoušeli orientaci s mapou v terénu a pod mikroskopem zkoumali tělo včely.

Navzdory místy deštivému počasí se pobyt velmi vydařil a žáci odjížděli nadšení.