Konzultace

Konzultace pro zákonné zástupce se konají v úterý 31. 5. 2022
1. stupeň od 15:30 hod
2. stupeň od 16:00 hod
– třídy 5. ročníku (pro příští šk.r. 6.třídy bez jazykového zaměření) a IV.A budou mít TS od 15:30 hod (5. ročníky se sejdou v aule ohledně rozdělení žáků do tříd)