Sběr papíru

Již tradičně  i v tomto školním roce proběhl sběr papíru. Společnými silami jsme nasbírali přes jednu tunu papíru.

Nejlepší „sběračkou“ se stala Nela Hlinková s 130 kg papíru!

Všem, kteří se sběru zúčastnili a podíleli se tak na třídění odpadu, moc děkujeme. Zároveň velké díky patří žákům devátých tříd, kteří veškerý papír naložili na kontejner.

Třiďte odpad, má to smysl!