Informace pro rodiče ohledně zařazení jejich dětí do budoucích 6. tříd

Vážení rodiče,

rozřazení Vašich dětí do budoucích 6. tříd je pro Vás připravené k nahlédnutí v ředitelně školy. Vzniknou tři nové kolektivy. Zařazení žáků do jazykové třídy proběhlo na základě výsledků rozřazovacích jazykových zkoušek; do dvou běžných tříd byli žáci zařazeni s ohledem vyrovnanosti obou tříd v oblasti výchovných a vzdělávacích výsledků, členství v HC Příbram (koncepčně budujeme hokejové třídy) a s ohledem na jejich případné požadavky (např. kamarádství,…).

V Příbrami dne 15.6.2023                             

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy