Zápis do školní družiny

 pro školní rok 2023/2024 bude probíhat

 dne 7.  6. 2023  v prostorách školní jídelny

 ráno od 8:00hod. – 11:00 hod.

 a odpoledne od 15:15 hod. – 17:00 hod.

 Zápis se týká žáků letošních 1. – 4. ročníků