Informace o zápisu do ZUŠ Příbram 1

ZUŠ Příbram 1, vyhlásila Zápis žáků pro školní rok 2023/24, který se bude konat 16. – 18. května 2023 na adrese ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram.

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2023).

Před konáním zápisů je nutné vyplnit přihlášku na webových stránkách školy – www.zuspribram.cz. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.

Přesný harmonogram zápisů na jednotlivá studijní zaměření a umělecké obory je uveden na webových stránkách školy. V rezervačním systému on-line přihlášky je výběr konkrétních termínů talentových zkoušek.

O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2023 (e-mailem nebo telefonicky).

Více informací viz …

Zápis do ZUŠ - plakát