Důležité upozornění k zápisu!

Vážení rodiče, vzhledem k nadměrnému počtu dětí v Příbrami, které mají nastoupit povinnou školní docházku od školního roku 2023/2024, upozorňuji na skutečnost, že v případě velkého převisu žádostí o přijetí k povinné školní docházce u nás ve škole, budeme otevírat z kapacitních důvodů pouze jednu přípravnou třídu.

Pokud počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí a stanovenou kapacitu, rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou. K přítomnosti sourozenců ve škole se u dětí ze spádové oblasti nepřihlíží; toto kritérium nelze uplatnit, není zde naplněna podmínka přiměřenosti a rozlišování nelze považovat za přípustné. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady za rodiče, člena školské rady za zřizovatele a dalšího člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu k povinné školní docházce. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy. Případná uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým uchazečům v pořadí, které bude určeno po zápisu losem provedeným školou. Případné losování proběhne v ředitelně školy v pátek 5. 5. 2023 (po uplynutí lhůty na doplnění žádostí/spisu-do 28.4.2023 do 12,00 hodin) pod dohledem školské rady.

Alena Mašiková, ředitelka školy

Podrobné informace k zápisu zde