Zápis do prvního ročníku ZŠ a do přípravné třídy

Vážení rodiče, vzhledem k nadměrnému počtu dětí v Příbrami, které mají nastoupit povinnou školní docházku od školního roku 2023/2024, upozorňuji na skutečnost, že v případě velkého převisu žádostí o přijetí k povinné školní docházce u nás ve škole, budeme otevírat z kapacitních důvodů pouze jednu přípravnou třídu.

Pokud počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí a stanovenou kapacitu, rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou. K přítomnosti sourozenců ve škole se u dětí ze spádové oblasti nepřihlíží; toto kritérium nelze uplatnit, není zde naplněna podmínka přiměřenosti a rozlišování nelze považovat za přípustné. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady za rodiče, člena školské rady za zřizovatele a dalšího člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu k povinné školní docházce. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy. Případná uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým uchazečům v pořadí, které bude určeno po zápisu losem provedeným školou. Případné losování proběhne v ředitelně školy v pátek 5. 5. 2023 (po uplynutí lhůty na doplnění žádostí/spisu-do 28.4.2023 do 12,00 hodin) pod dohledem školské rady.

Alena Mašiková, ředitelka školy

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Pátek 14. 4. 2023 od 13,00 do 18,00 hodin

 1. K ZÁPISU PŘIJDE S DÍTĚTEM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
 2. U HLAVNÍHO VCHODU OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE A DO TŘÍDY JEJ ODVEDE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK.
 3. VE TŘÍDĚ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYPLNÍ SPOLEČNĚ SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A POROVNÁ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP.

S sebou nutno přinést:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Dokumenty, které doloží cizinci:

 • cestovní pas
 • povolení k trvalému pobytu (případně žádost)
 • rodný list dítěte
 • případně další dokumentaci

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě odkladu povinné školní docházky je nutno s sebou přinést:

 • Přihlášku k základnímu vzdělávání,
 • kopii OP
 • kopii rodného listu dítěte
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení PPP(poradny)
 • doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně později)

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

V případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY s sebou přinést:

 • Přihlášku k základnímu vzdělávání,
 • kopii OP
 • kopii rodného listu dítěte
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení PPP(poradny)
 • doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete:

 • žádost o zařazení do přípravné třídy
 • doporučení PPP
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE JE ZÁROVEŇ TERMÍNEM ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PŘÍPRAVNOU TŘÍDU A BUDOUCÍ PRVŇÁČKY!

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy


Zápis – soubory ke stažení: