Zápis do prvního ročníku ZŠ a do přípravné třídy

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Pátek 14. 4. 2023 od 13,00 do 18,00 hodin

1) K ZÁPISU PŘIJDE S DÍTĚTEM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

2) U HLAVNÍHO VCHODU OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE A DO TŘÍDY JEJ ODVEDE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK.

3) VE TŘÍDĚ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK VYPLNÍ SPOLEČNĚ SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A POROVNÁ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP.

S sebou nutno přinést: občanský průkaz + rodný list dítěte;

cizinci cestovní pas+povolení k trvalému pobytu (případně žádost)+rodný list dítěte+případně další dokumentaci

——————————————————————————————–ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky přinést:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+kopii rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně později)

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY přinést:

Přihlášku k základnímu vzdělávání, kopii OP+rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP(poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete žádost o zařazení do přípravné třídy + doporučení PPP + rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE JE ZÁROVEŇ TERMÍNEM ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PŘÍPRAVNOU TŘÍDU A BUDOUCÍ PRVŇÁČKY!

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Zápis – soubory ke stažení: