Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravňáčků

Schůzka pro rodiče dětí, které nastupují od září do přípravných tříd – 14. 6. 2022 od 16:00 hodin v budově školní jídelny.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 14. 6. 2022 od 16:30 hodin v budově školní jídelny.

Pro všechny děti je připraveno zábavné dopo/odpoledne s prohlídkou školy dne 18. 6. 2022 – informace a přihlášky na schůzce.