Minecraft aneb škola hrou

V pondělí 6. 6. 2022 měli naši šesťáci možnost využít jeden z nejpopulárnějších počítačových programů Minecraft Education Edition v rámci hodiny informatiky a postavit si svou školu. Pan lektor Pavel Valenta ukázal žákům mapu z katastru nemovitostí a fotografie školy, na kterých viděli umístění školy a její základní rozměry. Spočítali si, jak zastavěnou plochu, tak i obvod budovy školy. Žáci si zvolili stavbyvedoucího, který celou akci řídil a byl zodpovědný za stavbu svého úseku a spolupracoval s ostatními stavbyvedoucími z jiných úseků. Společně řešili dílčí problémy při stavbě celého komplexu. Výstupem projektového dne byla velmi pěkná společná práce – „vlastnoručně“ postavená škola a její blízké okolí.

Projekt pomohl osvěžit výuku, zabavil a zaujal všechny žáky.