Přáníčka pro seniory

Děti 4. oddělení ŠD předaly vánoční přáníčka pro seniory do domovů seniorů okresu Příbram.