Konzultace 4. 1. 2022

Konzultace proběhnou 4. 1. 2022

  • 1. stupeň  15,30 – 17,30 hodin
  • 2. stupeň  16,00 – 18,00 hodin