Dárky pro nemocné

Děti 4. oddělení školní družiny vyrobily vánoční andělíčky pro pacienty příbramské nemocnice.