Návštěva anglického divadla

V průběhu měsíce května jsme s žáky z našich bilingvních tříd 1. i 2. stupně navštívili dvě různá představení v Divadle Antonína Dvořáka: John and Mary a Peter Black 2 – A New Beginning.

V rámci výuky anglického jazyka jsme se seznámili s hlavním tématem, slovní zásobou a gramatickými strukturami běžně využívanými v průběhu představení.

Představení pro 1. st..: John and Mary (3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A)

Představení pro 2. st..: Peter Black 2 – A New Beginning (6.A, 7.A)