Knihovna cizích jazyků slavnostně otevřena!

U příležitosti Světového dne knihy a autorských práv a zároveň Dne anglického jazyka, které připadají na 23. dubna, tedy na den sv. Jiří, a jsou organizovány světovou organizací UNESCO, byla na naší škole slavnostně otevřena knihovna cizích jazyků.

Nové knihy jsme si mohli pořídit díky bohatému příspěvku SRPŠ a účasti naší školy v několika projektech.

Paní ředitelka slavnostně přestřihla pásku, jež otevřela pomyslné dveře do nové knihovny všem žákům naší školy. Vyučující cizích jazyků pak žákům každé třídy knihovnu představili a vysvětlili, jak bude vše fungovat. Žáci si mohli nové knihy prolistovat, mnozí už si určitě našli svého knižního favorita a těší se, až si od května budou moci knížky z knihovny vypůjčit. Každého na závěr čekala ještě sladká tečka na konec: American double chocolate cookie.