Pro školní rok 2024/2025 může být otevřena pouze jedna přípravná třída

Vážení rodiče, 

po letošních zápisech do prvních tříd se z kapacitních důvodů zřizovatel-Město Příbram rozhodl schválit pouze jednu přípravnou třídu. Počet budoucích žáků prvních tříd je vyšší, než bylo očekáváno. Omlouváme se tímto všem, kteří již počítali se zařazením svého dítěte do přípravné třídy a z kapacitních důvodů jejich dítě nebude přijato. Přijetí do přípravné třídy dle registračních čísel bude zveřejněno dne 30.4.2024 na webových stránkách, nepřijetí do přípravné třídy bude všem nepřijatým zasláno doporučenou poštovní službou.

Alena Mašiková, ředitel školy