Aktualizace školního řádu

V příloze je aktualizovaný školní řád, který bude účinný od 29.4.2024. Změny jsou v textu označeny červeně (strana 3 a 4). Prosíme zákonné zástupce, aby se s aktualizovaným textem seznámili.

Děkujeme.