Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS DO BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD PROBĚHNE V PÁTEK 5. 4. 2024 OD 13,00 DO 18,00 HOD.

S SEBOU: PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE

ZÁPIS PROBĚHNE TRADIČNÍ FORMOU (ÚROVEŇ ŠKOLNÍ ZRALOSTI DÍTĚTE), TJ. ZA  PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MŮŽE PROBĚHNOUT BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

Další podrobnosti o zápisu naleznete na stránce Zápis od 1. třídy.