ROZHODNUTÍ o zařazení do skupin podpory českého jazyka

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů v platném znění, o zařazení žáků s níže uvedenými registračními čísly do skupin jazykové podpory v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny a zároveň povolil uvolnění z vyučování dle rozvrhu tříd:

01/202406/202411/202416/202421/2024
02/202407/202412/202417/202422/2024
03/202408/202413/202418/202423/2024
04/202409/202414/202419/202424/2024
05/202410/202415/202420/202425/2024

Odůvodnění:

Ředitel školy obdržel žádosti žáků o částečné uvolnění z vyučování a zařazení do skupiny podpory českého jazyka v časové dotaci 1-2 vyučovacích hodiny v základním vzdělávání v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci, ve školním roce 2023/2024, kterou podali v průběhu školního roku prostřednictvím svých zákonných zástupců. S ohledem na to, že byly splněny všechny podmínky pro uvolnění žáků z vyučování dle rozvrhu daných tříd a zařazení do skupiny pro podporu českého jazyka, rozhodl ředitel školy tak, jak je uvedeno shora.

                                                                                              Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

Žadatel: viz žádosti

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace