Pozvánka pro rodiče na besedu – Právní odpovědnost a návykové látky

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na besedu se zástupci Policie ČR na téma Právní odpovědnost a návykové látky. Budete seznámeni s riziky a úskalími zejména nových typů drog, jejichž každodenní přítomností a snadnou dostupností široké veřejnosti jsou ohroženy i Vaše děti.           

Beseda se bude konat v prostorách školy, a to dne 12.03.2024 od 16:00 hodin.                                 

Zájemci se, prosím, hlaste u třídních učitelů Vašich dětí.

                                             Mgr. Veronika Schrödlová, výchovný poradce