Předání pololetního vysvědčení

Předání VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí (hodnocení prospěchu a chování) proběhne ve středu 31.1.:
1.-3. ročník třídní učitel (TU) rozdá vysvědčení 4. vyuč. hod. – žáci končí v 11:40 hod
4.-6. ročník TU rozdá vysvědčení 5. vyuč. hod. – žáci končí ve 12:35 hod
7.-9. ročník TU rozdá vysvědčení 6. vyuč. hod. – žáci končí ve 13:30 hod
Je zrušena půlená výuka!