Dárky do nemocnice

Dárky do nemocnice na LDN a paliativní oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami vyrobily a předaly děti 4. oddělení školní družiny.