Upozornění pro řidiče

Od měsíce října funguje u naší školy systém zamykání a odemykání dopravních zámků. Do prostoru za zákazem vjezdu mají přístup pouze zaměstnanci školy nebo zásobování.