Stavba kolárny- omezení přístupu ke škole!

Od pátku 20.10.2023 bude až do odvolání uzavřen vjezd velkými vraty na dvůr školy. Z této strany bude vstup do školy všem zakázán (žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy), v těchto prostorách bude probíhat stavba kolárny a bude zde oplocené staveniště. Žáci mají při volných hodinách zakázáno přecházet přes staveniště a pohybovat se v jeho blízkosti.