Výuka angličtiny od 1. ročníku už i na ZŠ Bratří Čapků

Již osmým rokem nabízíme u nás ve škole žákům prvního stupně v rámci bilingvních tříd výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v anglickém jazyce. Naši nejmenší žáčci tak nenásilnou formou, zcela přirozeně a plynule, pomocí písniček, básniček a videí v průběhu kreativního tvoření zažívají svá první setkání s anglickým jazykem. Následně se k těmto dvěma vyučovacím hodinám v prvním a druhém ročníku přidává od třetí třídy běžná výuka anglického jazyka s tříhodinovou týdenní dotací. Ta ve stejné časové dotaci pokračuje až do ročníku devátého. Na druhém stupni si žáci ve výběrové jazykové třídě rozšiřují své znalosti anglického jazyka také v rámci přírodopisu, zeměpisu a výchovy ke zdraví.

V průběhu několika uplynulých let jsme podpořili nabídku dalších jazykových aktivit, které jsme s našimi žáky společně začali realizovat. Mezi ty nejnáročnější určitě patří příprava na cambridgské certifikáty v rámci odpoledních kroužků. Pohybujeme se momentálně v rozmezí  úrovně CE Starters (A0), CE Movers (A1), CE Flyers (A2) až do úrovně B1. Odebíráme anglické časopisy Play, Ready, Gate a Bridge, které jsou pro naše žáky zpestřením a především dalším podnětem k rozšiřování jejich jazykových dovedností. A také již tradičně navštěvujeme anglická divadelní představení, která jsou vždy skvělým propojením několika, pro žáky obohacujících, oblastí.

Čas ukázal, že je potřeba jít ještě dál. Od letošního školního roku jsme se tedy rozhodli rozšířit výuku anglického jazyka směrem do prvního ročníku s jednohodinovou časovou dotací. Výhledově pro příští školní rok, až letošní prvňáčci otevřou brány druhého ročníku, jsou pro ně již připraveny dvě hodiny angličtiny týdně.

Koncepce výuky anglického jazyka je na naší škole jasně formulovaná, ale zároveň připravená a otevřená pro svůj další vývoj, neboť naši žáci jsou hnacím motorem svých vlastních, ale i našich společných jazykových úspěchů.

Mgr. Mašiková Alena

Mgr. Doležalová Žaneta