Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání – ŠD

Č.j.: 488/2023

V Příbrami, dne 4. 9. 2023

Ředitel základní školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. Vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. a dle ustanovení zákona č. 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbodném a jiném vzdělávání, v platném znění (Školský zákon), v řízení o žádosti k přijetí k zájmovému vzdělávání od školního roku 2023/2024 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k zájmovému vzdělávání rozhodl ředitel školy o přijetí k zájmovému vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která byla přijata:

02202328202359202390202322 1 1422 2 0922 3 1321 2 1621 3 14
03202329202360202391202322 1 1522 2 1122 3 1421 2 1721 3 16
04202330202361202392202322 1 1622 2 1222 3 1521 2 2221 3 17
05202331202363202395202322 1 1722 2 1322 3 1621 2 2521 3 18
06202333202364202396202322 1 1822 2 1422 3 1721 2 2721 3 19
09202334202365202398202322 1 1922 2 1621 1 0221 2 2821 3 20
11202337202366202399202322 1 2022 2 1721 1 0621 2 2921 3 21
132023392023672023100202322 1 2122 2 1821 1 1621 2 3021 3 22
142023402023682023102202322 1 2222 2 1921 11921 3 0121 3 23
152023442023702023104202322 1 2322 2 2021 1 2121 3 0221 3 24
16202345202373202322 1 0122 1 2522 2 2121 1 2921 3 0321 3 25
17202346202376202322 1 0222 1 2622 2 2221 2 0121 3 0421 3 26
18202348202377202322 1 0322 1 2722 2 2321 2 0221 3 0521 3 28
19202349202380202322 1 0422 1 2822 3 0121 2 0421 3 0621 3 29
20202351202381202322 1 0522 1 2922 3 0221 2 0621 3 0721 3 30
21202352202382202322 1 0622 2 0222 3 0421 2 0921 3 0821 3 31
23202353202384202322 1 0722 2 0322 3 0521 2 1021 3 1020 2 01
24202354202385202322 1 0822 2 0422 3 0721 2 1221 3 1120 2 03
25202356202388202322 1 0922 2 0522 3 1021 2 1321 3 1220 2 04
27202357202389202322 1 1222 2 0722 3 1121 2 1521 3 1320 2 08

Registrační čísla, která nebyla přijata: žáci byli umístěni do odpoledních aktivit

20 1 0220 1 1320 2 1920 3 0620 3 1620 3 2820 3 3419 2 10
20 1 0320 1 2020 3 0120 3 0920 3 2120 3 3220 3 35
20 1 0920 2 1720 3 0420 3 1020 3 2720 3 3319 1 01

Toto oznámení bylo vyvěšeno na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy