Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uděluje ředitel školy na pátek 29. září 2023 volno ředitele školy z provozních a organizačních důvodů.