Organizace začátku školního roku 2023/2024

Pondělí  4. 9. 2023

Vyučování bude pro všechny žáky od 8,00 do 8,45 hod.

Žáci se nepřezouvají.

Úterý 5. 9. 2023

Vyučování pro 1. stupeň bude od 8,00 do 11,40 hod.

Vyučování pro 2. stupeň bude od 8,00 do 12,35 hod.

Vyučování pro první a přípravnou třídu bude od 8,00 do 10,45 hod.

Všichni žáci se přezouvají dle pokynů třídního učitele, mají pomůcky na vyučování.

Středa 6. 9. 2023

Vyučování proběhne dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování; kromě půleného vyučování na 1. stupni.

Provoz školní družiny:

4. 9. ranní družina od 6,00 do 7,40 hod.; odpolední  družina od konce vyučování do 14,00 hod. pouze pro přihlášené žáky.

od 5. 9. ranní družina od 6,00 do 7,40 hod.; odpolední družina od konce vyučování do 17,00 hod.

Školní jídelna:

4. 9. od 10,00 do 12,00 hod.;  od 5. 9. po konci vyučování do 14,00.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

úterý 5. 9. 2023 od 15,30 hod. 1. stupeň, od 16,00 hod. 2. stupeň