Blahopřejeme Viky Kopkové – 1. místo v celorepublikové soutěži KEV!!!

Klub ekologické výchovy (KEV) ve spolupráci se sekretariátem České komise pro UNESCO vyhlásili pro tento školní rok výtvarnou, literární a fotografickou soutěž na téma „Příroda i člověk utvářejí světové i národní dědictví“.

Do soutěže se zapojilo celkem 35 škol z celé republiky a porota před sebou měla čtyři sta různých děl k hodnocení.

Viktorie Kopková (5. A) si pro svou výtvarnou práci vybrala práci se zaměřením na „Dědictví vytvořené člověkem“ a namalovala sošku Panny Marie Svatohorské s průčelím Svaté Hory a nádvořím.

Ve středu dne 14. 6. 2023 jsme se s Viky vydaly do Prahy do Černínského paláce na slavnostní předávání diplomů. Po zahájení a uvítání všech čestných hostů vystoupila předsedkyně Klubu ekologické výchovy, která následně vyhlásila výsledky jednotlivých kategorií. Poté jsme si mohli prohlédnout ukázky všech vyhodnocených prací. Nakonec jsme si prošli reprezentační prostory Černínského paláce a přilehlou zahradu. V průběhu celé akce bylo zajištěno malé občerstvení.

Mgr. Doležalová Žaneta