Volba nových členů z řad zákon. zástupců do školské rady

V rámci konzultací 10.1. 2023 proběhla volba nových členů školské rady z řad zákonných zástupců a novými členy školské rady se od 1.3. 2023 stávají: p. Monika Veleková a p. Roman Schrödl.