Předání pololetního vysvědčení a zkrácená výuka

V úterý 31.1. bude žákům předáno pololetní vysvědčení!

1. stupeň – vysvědčení bude předáno 4. vyuč. hod., výuka z org. důvodů zkrácena do 11:40 hod
2. stupeň – vysvědčení bude předáno 5. vyuč. hod., výuka z org. důvodů zkrácena do : 6. roč. -12:25 hod.

7. roč. – 12:35 hod.

8. roč. – 12:45 hod.

9. roč. – 12:55 hod.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2. 2023 !